Door detail, Queens' College, Cambridge

Close Window